Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

Stel op een bank in gesprek

Pensioenaanvulling

Banksparen voor extra pensioen

Variabele rente
1,90%
 • Lage online afsluitkosten van € 40
 • Inleg mogelijk aftrekbaar bij uw belastingaangifte

Extra pensioen opbouwen?

Hoeveel geld u na uw pensionering nodig heeft, is lastig te bepalen. Vaak is uw AOW-uitkering en werkgeverspensioen samen niet voldoende. U heeft dan een pensioentekort of pensioengat. Met Pensioenaanvulling kunt u dit binnen de fiscale grenzen aanvullen door te banksparen voor extra pensioen.

Met mogelijk belastingvoordeel

U spaart voor aanvullend pensioen op een geblokkeerde bankspaarrekening met een variabele rente. Zo komt u in de tussentijd ook niet in de verleiding om geld op te nemen. Het bedrag dat u jaarlijks stort mag u bij uw belastingaangifte aftrekken tot maximaal uw jaarruimte en/of reserveringsruimte.

ABN AMRO

Ontvang € 100 bonusrendement

Met Pensioenaanvulling spaart u zelf voor extra pensioen, met mogelijk belastingvoordeel. Ga ook aan de slag met uw pensioen en ontvang € 100 bonusrendement cadeau.

Waarom aanvullend pensioen opbouwen bij ABN AMRO?

Lage kosten bij online afsluiten

Wij zijn wettelijk verplicht u kosten te rekenen voor het openen van de rekening. Dit is eenmalig € 40 .

Inleg mogelijk aftrekbaar

U mag uw inleg, maximaal uw jaarruimte en/of reserveringsruimte, aftrekken bij uw belastingaangifte.

Gratis oriëntatiegesprek

Kijkt u liever samen met een specialist naar uw situatie? Dat kan tijdens een gratis oriëntatiegesprek.
Pensioen
Vrouw buiten met een glas in haar handen

Jaarruimte gebruiken

Het maximale bedrag dat u dit jaar met belastingaftrek voor aanvullend pensioen mag sparen kunt u zelf berekenen. Het bestaat uit uw jaarruimte over 2023 en uw niet gebruikte jaarruimte van de afgelopen 10 jaar. U kunt jaarlijks uw jaarruimte zelf via Internet Bankieren inleggen of bijstorten. U kunt daarbij kiezen of u dit in één keer inlegt of verspreidt over het jaar.

Start in 3 stappen met aanvullend pensioen opbouwen

Eén
Twee
Drie

Jaarruimte berekenen

Door uw jaar- en/of reserveringsruimte te berekenen, weet u hoeveel u kunt inleggen.

Bankspaarrekening openen

U opent gemakkelijk een bankspaarrekening en kunt dan direct geld storten.

Periodiek bijstorten

Door binnen de fiscale grenzen periodiek bij te storten, zorgt u voor constante aanvulling.

Eén

Jaarruimte berekenen

Door uw jaar- en/of reserveringsruimte te berekenen, weet u hoeveel u kunt inleggen.

Twee

Bankspaarrekening openen

U opent gemakkelijk een bankspaarrekening en kunt dan direct geld storten.

Drie

Periodiek bijstorten

Door binnen de fiscale grenzen periodiek bij te storten, zorgt u voor constante aanvulling.

Vrouw kijtk naar telefoon met pensioencheck

Voorbeeldsituatie

Stel, u bent 35 jaar (uw AOW-leeftijd is dan 69 jaar) en u heeft voldoende geld over om iedere maand  100 opzij te zetten als aanvulling op uw pensioen.

U heeft dan bij het bereiken van uw AOW-leeftijd in totaal  42.330 gespaard, wat betekent dat u vanaf dat moment 10 jaar lang iedere maand  370 bruto extra ontvangt als aanvulling op uw pensioen.

Hoe eerder u begint, hoe meer u voor uw pensioen kunt sparen

Meer informatie en voorwaarden

Voor wie is Pensioenaanvulling?
 • U wilt graag extra pensioen opbouwen zodat u later ook leuke dingen kunt blijven doen. 
 • U heeft nog niet de AOW-leeftijd bereikt en kunt uw jaarruimte gebruiken voor belastingaftrek binnen de fiscale grenzen. 
 • U kunt uw reserveringsruimte gebruiken voor belastingaftrek binnen de fiscale grenzen. 
 • U heeft al voor een aanvullend pensioen gespaard, bij een bank, verzekeraar of beleggingsinstelling en wilt het bedrag overboeken naar een geblokkeerde bankspaarrekening bij ABN AMRO. 
 • U bent zelfstandig ondernemer en u wilt graag (met uw opgebouwde oudedagsreserve en/of stakingswinst) inkomen voor later opbouwen.
 • U bent een DGA en wilt uw oudedagsverplichting overboeken naar een geblokkeerde bankspaarrekening bij ABN AMRO.
 • U wilt eerder stoppen met werken.
Zo vraagt u Pensioenaanvulling aan

Voor het aanvragen van Pensioenaanvulling heeft u een ABN AMRO bankrekening nodig.

Pensioenaanvulling kunt u zelf eenvoudig online afsluiten in 4 stappen:

 1. Een kennistest om er zeker van te zijn dat u voldoende met het product bekend bent om het af te sluiten.
 2. Toevoegen van opgebouwd vermogen, zoals jaar- of reserveringsruimte, banksparen bij een andere bank, lijfrente bij een verzekeraar, stakingswinst of oudedagsvoorziening. Dit kan geld van binnen of buiten ABN AMRO zijn.
 3. Betaalrekening koppelen.
 4. Voorwaarden ontvangen, lezen en digitaal ondertekenen.
Belastingvoordeel
 • U mag uw inleg, maximaal uw jaarruimte en/of reserveringsruimte, bij uw belastingaangifte aftrekken van uw inkomen in box 1. 
 • U betaalt over het bedrag dat u heeft opgebouwd met de ABN AMRO Pensioenaanvulling geen vermogensrendementsheffing in box 3.
 • U betaalt inkomstenbelasting en sociale premies over de uitkeringen op het moment dat u ze ontvangt. Als u op dat moment in een lagere belastingschaal valt, heeft u een belastingvoordeel. Let op: mogelijk is het nu aftrekken van de belasting in een lagere schaal nadelig als straks de uitkeringen in een hogere schaal vallen.  
Rente en kosten

Variabele rente

ABN AMRO Pensioenaanvulling is een bankspaarrrekening met een variabele spaarrente van  1,90% (op jaarbasis). Deze rente kan gewijzigd worden en krijgt u ieder jaar op 31 december op uw Pensioenaanvulling gestort.

Afhandelingskosten

U betaalt € 40 afhandelingskosten voor onze werkzaamheden om uw product administratief in orde te maken. Wij zijn wettelijk verplicht u kosten te rekenen voor het openen van de rekening.

Voor het overboeken van het saldo naar een andere bank of verzekeraar brengen we € 150 in rekening.

Geld inleggen

U kunt jaarlijks uw jaarruimte en/of reserveringsruimte bijstorten. De jaarruimte is het bedrag dat u jaarlijks in aftrek kunt brengen op uw inkomen als u een tekort aan pensioenopbouw heeft.

Heeft u de afgelopen jaren uw jaarruimte niet benut, dan kunt u uw reserveringsruimte benutten. De reserveringsruimte is de jaarruimte van de afgelopen 10 jaren die u niet heeft gebruikt. U kunt het bedrag direct op uw Pensioenaanvullingrekening storten.

Lees meer over de jaar- en reserveringsruimte

Heeft u een lijfrenteverzekering, bankspaarrekening bij een verzekeraar of andere bank? Dan kunt u deze inbrengen in uw Pensioenaanvulling. Ook een stakingswinst of oudedagsreserve uit uw onderneming kunt u inbrengen in uw Pensioenaanvulling.

Bij het openen van de Pensioenaanvulling kunt u aangeven wat u wilt inleggen:

 • het bedrag van uw jaar- of reserveringsruimte
 • en/of een bankspaarproduct of levensverzekering bij een andere bank of verzekeraar
 • en/of uw stakingswinst of oudedagsreserve

Lees meer hierover in de productwijzer .

Omzetten naar een periodieke pensioenuitkering

Met het vermogen dat u op uw AOW-gerechtigde leeftijd heeft opgebouwd, koopt u een periodieke uitkering aan. Dit kan ABN AMRO Leefrente zijn of een uitkerend product bij een andere bank of verzekeraar.

U kunt ook verder sparen tot en met 5 jaar na het bereiken van uw AOW-leeftijd. Gebruikt u het geld niet voor de periodieke pensioenuitkeringen, dan betaalt u belasting en sociale premies over het opgenomen bedrag én een boete aan de belastingdienst.

Bij Leefrente ontvangt u een vaste rente. De rente wordt samen met uw vermogen omgezet in een vaste uitkering over de looptijd die u bepaalt. Overlijdt u voor het einde van de looptijd? Dan gaat de resterende uitkering naar uw erfgenamen.

Wilt u meer weten over uitkeren bij bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid, overlijden of scheiden, kijk dan op de uitgebreide informatiepagina over Pensioenaanvulling of lees de productwijzer .

Kan ik het geld van mijn Pensioenaanvulling opnemen?

U spaart op een geblokkeerde rekening voor uw pensioen. U kunt tussendoor geen geld opnemen. Er is wel een mogelijkheid om het geld (onder voorwaarden) in één keer volledig op te nemen, dat heet afkoop.

Wilt u het geld op uw Pensioenaanvulling in één keer opnemen? Het is mogelijk, maar meestal niet gunstig.

Het is belangrijk dat u hier goed over nadenkt, omdat er afkoopkosten aan verbonden zijn. Bovendien betaalt u belasting en mogelijk een boete aan de Belastingdienst over het afkoopbedrag. Dat komt doordat u de inleg van uw inkomen heeft afgetrokken. Bij afkoop krijgt u dus veel minder uitgekeerd dan wat er op dit moment op uw rekening staat.

Overweegt u geld op te nemen, maak dan een afspraak.

Overstappen naar ABN AMRO

Waardeoverdracht

Heeft u een bankspaarproduct bij een andere bank, een lijfrente bij een verzekeraar, een oudedagsvoorziening of stakingswinst? Dan kunt u deze inbrengen in uw ABN AMRO Pensioenaanvulling. Dit heet ook wel waardeoverdracht. Een reden om over te stappen kan zijn omdat uw levensverzekering of bankspaarproduct afloopt, waardoor het saldo vrijvalt. Of u vindt de voorwaarden en rente bij ABN AMRO beter dan bij uw huidige bank of verzekeraar. Overweegt u waardeoverdracht, dan raden wij u aan dit af te stemmen met een financieel adviseur of fiscalist.

Als u via Internet Bankieren een Pensioenaanvulling opent, kunt u de bronnen die u inbrengt opgeven.

Hoe u inlegt op uw Pensioenaanvulling, hangt ervan af wat u wilt inbrengen. Er zijn 3 mogelijkheden:

 • Vanuit een ander lijfrenteproduct (polis, bankspaartegoed)
  Wilt u geld inbrengen vanuit een (aflopende) polis of wilt u uw bankspaartegoed vanaf een andere bank overboeken naar ons? Dan kunt u het bedrag niet zelf overmaken. U geeft tijdens het aanvragen van het product aan dat u de waarde wilt laten overdragen. Wij vragen dan de waarde van uw lijfrenteproduct op bij uw huidige financiële instelling en boeken het bedrag daarna door naar uw Pensioenaanvulling. Zo voorkomen we dat de storting door de Belastingdienst wordt aangemerkt als ‘afkoop’. En blijft de fiscale regelgeving van uw lijfrente van kracht. Staat uw huidige financiële instelling niet in het keuzemenu? Neem dan contact op met één van onze medewerkers. Wij helpen u graag verder.
 • Vanuit jaarruimte, reserveringsruimte en/of stakingswinst
  U kunt het bedrag vanuit uw jaarruimte en/of reserveringsruimte zelf via een betalingsopdracht overmaken. Dit geldt ook voor stakingswinst, als u ondernemer bent geweest. Wij geven de stortingen automatisch door aan de Belastingdienst.
 • Overmaken vanuit uw onderneming: (fiscale) oudedagsreserve of oudedagsverplichting
  U kunt als ondernemer uw (fiscale) oudedagsreserve over laten maken op de Pensioenaanvulling. U mag echter niet zelf deze storting op de Pensioenaanvulling doen. Hiervoor maakt u gebruik van een tussenrekening bij ABN AMRO. Wij zorgen dan dat uw (fiscale) oudedagsreserve op uw Pensioenaanvulling wordt geboekt. Dit voorkomt dat wij uw storting automatisch als fiscale aftrekpost doorgeven aan de Belastingdienst.
  U kunt dit via internetbankieren doen.
Hulp nodig bij uw pensioen?

Gratis oriëntatiegesprek

Wilt u meer weten? In een gratis oriëntatiegesprek bespreken wij uw financiële situatie, uw wensen, uw doelen en de mogelijke risico's. Maak een afspraak.

Zo veilig is uw geld

Pensioenaanvulling valt onder het depositogarantiestelsel. Dat betekent dat uw geld automatisch is beschermd als de bank failliet gaat, tot een bedrag van maximaal € 100.000 per persoon. Deze bescherming geldt voor het totale bedrag dat u op uw rekeningen heeft staan bij ABN AMRO Bank N.V. 

Meer informatie over het depositogarantiestelsel leest u op abnamro.nl/garantieregeling.

Meer informatie en voorwaarden

Voor wie is Pensioenaanvulling?

 • U wilt graag extra pensioen opbouwen zodat u later ook leuke dingen kunt blijven doen. 
 • U heeft nog niet de AOW-leeftijd bereikt en kunt uw jaarruimte gebruiken voor belastingaftrek binnen de fiscale grenzen. 
 • U kunt uw reserveringsruimte gebruiken voor belastingaftrek binnen de fiscale grenzen. 
 • U heeft al voor een aanvullend pensioen gespaard, bij een bank, verzekeraar of beleggingsinstelling en wilt het bedrag overboeken naar een geblokkeerde bankspaarrekening bij ABN AMRO. 
 • U bent zelfstandig ondernemer en u wilt graag (met uw opgebouwde oudedagsreserve en/of stakingswinst) inkomen voor later opbouwen.
 • U bent een DGA en wilt uw oudedagsverplichting overboeken naar een geblokkeerde bankspaarrekening bij ABN AMRO.
 • U wilt eerder stoppen met werken.

Zo vraagt u Pensioenaanvulling aan

Voor het aanvragen van Pensioenaanvulling heeft u een ABN AMRO bankrekening nodig.

Pensioenaanvulling kunt u zelf eenvoudig online afsluiten in 4 stappen:

 1. Een kennistest om er zeker van te zijn dat u voldoende met het product bekend bent om het af te sluiten.
 2. Toevoegen van opgebouwd vermogen, zoals jaar- of reserveringsruimte, banksparen bij een andere bank, lijfrente bij een verzekeraar, stakingswinst of oudedagsvoorziening. Dit kan geld van binnen of buiten ABN AMRO zijn.
 3. Betaalrekening koppelen.
 4. Voorwaarden ontvangen, lezen en digitaal ondertekenen.

Belastingvoordeel

 • U mag uw inleg, maximaal uw jaarruimte en/of reserveringsruimte, bij uw belastingaangifte aftrekken van uw inkomen in box 1. 
 • U betaalt over het bedrag dat u heeft opgebouwd met de ABN AMRO Pensioenaanvulling geen vermogensrendementsheffing in box 3.
 • U betaalt inkomstenbelasting en sociale premies over de uitkeringen op het moment dat u ze ontvangt. Als u op dat moment in een lagere belastingschaal valt, heeft u een belastingvoordeel. Let op: mogelijk is het nu aftrekken van de belasting in een lagere schaal nadelig als straks de uitkeringen in een hogere schaal vallen.  

Rente en kosten

Variabele rente

ABN AMRO Pensioenaanvulling is een bankspaarrrekening met een variabele spaarrente van  1,90% (op jaarbasis). Deze rente kan gewijzigd worden en krijgt u ieder jaar op 31 december op uw Pensioenaanvulling gestort.

Afhandelingskosten

U betaalt € 40 afhandelingskosten voor onze werkzaamheden om uw product administratief in orde te maken. Wij zijn wettelijk verplicht u kosten te rekenen voor het openen van de rekening.

Voor het overboeken van het saldo naar een andere bank of verzekeraar brengen we € 150 in rekening.

Geld inleggen

U kunt jaarlijks uw jaarruimte en/of reserveringsruimte bijstorten. De jaarruimte is het bedrag dat u jaarlijks in aftrek kunt brengen op uw inkomen als u een tekort aan pensioenopbouw heeft.

Heeft u de afgelopen jaren uw jaarruimte niet benut, dan kunt u uw reserveringsruimte benutten. De reserveringsruimte is de jaarruimte van de afgelopen 10 jaren die u niet heeft gebruikt. U kunt het bedrag direct op uw Pensioenaanvullingrekening storten.

Lees meer over de jaar- en reserveringsruimte

Heeft u een lijfrenteverzekering, bankspaarrekening bij een verzekeraar of andere bank? Dan kunt u deze inbrengen in uw Pensioenaanvulling. Ook een stakingswinst of oudedagsreserve uit uw onderneming kunt u inbrengen in uw Pensioenaanvulling.

Bij het openen van de Pensioenaanvulling kunt u aangeven wat u wilt inleggen:

 • het bedrag van uw jaar- of reserveringsruimte
 • en/of een bankspaarproduct of levensverzekering bij een andere bank of verzekeraar
 • en/of uw stakingswinst of oudedagsreserve

Lees meer hierover in de productwijzer .

Omzetten naar een periodieke pensioenuitkering

Met het vermogen dat u op uw AOW-gerechtigde leeftijd heeft opgebouwd, koopt u een periodieke uitkering aan. Dit kan ABN AMRO Leefrente zijn of een uitkerend product bij een andere bank of verzekeraar.

U kunt ook verder sparen tot en met 5 jaar na het bereiken van uw AOW-leeftijd. Gebruikt u het geld niet voor de periodieke pensioenuitkeringen, dan betaalt u belasting en sociale premies over het opgenomen bedrag én een boete aan de belastingdienst.

Bij Leefrente ontvangt u een vaste rente. De rente wordt samen met uw vermogen omgezet in een vaste uitkering over de looptijd die u bepaalt. Overlijdt u voor het einde van de looptijd? Dan gaat de resterende uitkering naar uw erfgenamen.

Wilt u meer weten over uitkeren bij bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid, overlijden of scheiden, kijk dan op de uitgebreide informatiepagina over Pensioenaanvulling of lees de productwijzer .

Kan ik het geld van mijn Pensioenaanvulling opnemen?

U spaart op een geblokkeerde rekening voor uw pensioen. U kunt tussendoor geen geld opnemen. Er is wel een mogelijkheid om het geld (onder voorwaarden) in één keer volledig op te nemen, dat heet afkoop.

Wilt u het geld op uw Pensioenaanvulling in één keer opnemen? Het is mogelijk, maar meestal niet gunstig.

Het is belangrijk dat u hier goed over nadenkt, omdat er afkoopkosten aan verbonden zijn. Bovendien betaalt u belasting en mogelijk een boete aan de Belastingdienst over het afkoopbedrag. Dat komt doordat u de inleg van uw inkomen heeft afgetrokken. Bij afkoop krijgt u dus veel minder uitgekeerd dan wat er op dit moment op uw rekening staat.

Overweegt u geld op te nemen, maak dan een afspraak.

Overstappen naar ABN AMRO

Waardeoverdracht

Heeft u een bankspaarproduct bij een andere bank, een lijfrente bij een verzekeraar, een oudedagsvoorziening of stakingswinst? Dan kunt u deze inbrengen in uw ABN AMRO Pensioenaanvulling. Dit heet ook wel waardeoverdracht. Een reden om over te stappen kan zijn omdat uw levensverzekering of bankspaarproduct afloopt, waardoor het saldo vrijvalt. Of u vindt de voorwaarden en rente bij ABN AMRO beter dan bij uw huidige bank of verzekeraar. Overweegt u waardeoverdracht, dan raden wij u aan dit af te stemmen met een financieel adviseur of fiscalist.

Als u via Internet Bankieren een Pensioenaanvulling opent, kunt u de bronnen die u inbrengt opgeven.

Hoe u inlegt op uw Pensioenaanvulling, hangt ervan af wat u wilt inbrengen. Er zijn 3 mogelijkheden:

 • Vanuit een ander lijfrenteproduct (polis, bankspaartegoed)
  Wilt u geld inbrengen vanuit een (aflopende) polis of wilt u uw bankspaartegoed vanaf een andere bank overboeken naar ons? Dan kunt u het bedrag niet zelf overmaken. U geeft tijdens het aanvragen van het product aan dat u de waarde wilt laten overdragen. Wij vragen dan de waarde van uw lijfrenteproduct op bij uw huidige financiële instelling en boeken het bedrag daarna door naar uw Pensioenaanvulling. Zo voorkomen we dat de storting door de Belastingdienst wordt aangemerkt als ‘afkoop’. En blijft de fiscale regelgeving van uw lijfrente van kracht. Staat uw huidige financiële instelling niet in het keuzemenu? Neem dan contact op met één van onze medewerkers. Wij helpen u graag verder.
 • Vanuit jaarruimte, reserveringsruimte en/of stakingswinst
  U kunt het bedrag vanuit uw jaarruimte en/of reserveringsruimte zelf via een betalingsopdracht overmaken. Dit geldt ook voor stakingswinst, als u ondernemer bent geweest. Wij geven de stortingen automatisch door aan de Belastingdienst.
 • Overmaken vanuit uw onderneming: (fiscale) oudedagsreserve of oudedagsverplichting
  U kunt als ondernemer uw (fiscale) oudedagsreserve over laten maken op de Pensioenaanvulling. U mag echter niet zelf deze storting op de Pensioenaanvulling doen. Hiervoor maakt u gebruik van een tussenrekening bij ABN AMRO. Wij zorgen dan dat uw (fiscale) oudedagsreserve op uw Pensioenaanvulling wordt geboekt. Dit voorkomt dat wij uw storting automatisch als fiscale aftrekpost doorgeven aan de Belastingdienst.
  U kunt dit via internetbankieren doen.

Hulp nodig bij uw pensioen?

Gratis oriëntatiegesprek

Wilt u meer weten? In een gratis oriëntatiegesprek bespreken wij uw financiële situatie, uw wensen, uw doelen en de mogelijke risico's. Maak een afspraak.

Zo veilig is uw geld

Pensioenaanvulling valt onder het depositogarantiestelsel. Dat betekent dat uw geld automatisch is beschermd als de bank failliet gaat, tot een bedrag van maximaal € 100.000 per persoon. Deze bescherming geldt voor het totale bedrag dat u op uw rekeningen heeft staan bij ABN AMRO Bank N.V. 

Meer informatie over het depositogarantiestelsel leest u op abnamro.nl/garantieregeling.

Voorwaarden en meer informatie

overwaarde hypotheek

Pensioen laten uitkeren met Leefrente

Met ABN AMRO Leefrente kunt u uw lijfrentekapitaal of opgebouwde pensioen omzetten in een vaste periodieke pensioenuitkering. U kiest zelf wanneer u uw uitkering wilt starten, hoe lang u wilt laten uitkeren en of u maandelijks, per kwartaal of per half jaar een uitkering wilt ontvangen.

Illustratie vrouw op de bank met een laptop

Overstappen naar ABN AMRO

Heeft u een bankspaarproduct of lijfrenteverzekering bij een andere bank of verzekeraar? Dan kunt u overstappen naar ABN AMRO. Bijvoorbeeld als u uw pensioenpot nog verder wilt aanvullen en besluit om verder te sparen. We helpen u graag.

Vragen over uw persoonlijke situatie?

Gloeilamp

Heeft u een vraag?

Kijk voor een antwoord bij de meestgestelde pensioenvragen.
Callcenter vrouw

Bel ons direct

Bekijk de telefoonnummers en openingstijden.

Laptop

Maak een afspraak

Laat uw gegevens achter en u wordt gebeld om een afspraak in te plannen.

Vragen over uw persoonlijke situatie?

Gloeilamp

Heeft u een vraag?

Kijk voor een antwoord bij de meestgestelde pensioenvragen.
Callcenter vrouw

Bel ons direct

Bekijk de telefoonnummers en openingstijden.

Laptop

Maak een afspraak

Laat uw gegevens achter en u wordt gebeld om een afspraak in te plannen.