Overlijdensrisicoverzekering

Overlijdensrisicoverzekering

Laat uw nabestaanden achter zonder zorgen

Overlijdensrisico- verzekering

 • Kies de vorm die het beste bij u past
 • Scherpe premie
 • Voordelig niet-rokerstarief

Overlijdensrisicoverzekering

Een overlijden brengt naast het verlies van een dierbare soms ook de nodige financiële problemen met zich mee. Kies daarom nu voor een overlijdensrisicoverzekering. Als de verzekerde overlijdt binnen de looptijd van de verzekering, dan krijgen de nabestaanden een eenmalig bedrag uitbetaald. Zo kan de hypotheek of een schuld geheel of gedeeltelijk worden afgelost, of kunnen de kinderen studeren. 

Wilt u weten of een overlijdensrisicoverzekering bij u past? Lees het blog van onze expert. U kunt ook contact met ons opnemen voor meer informatie of om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten.

Meer informatie en voorwaarden

Wat is de ABN AMRO Overlijdensrisicoverzekering?

Met de ABN AMRO Overlijdensrisicoverzekering krijgen de begunstigden die u voor deze verzekering heeft aangewezen na uw overlijden een eenmalig bedrag uitbetaald. U bepaalt de hoogte van het bedrag, hoe lang de verzekering loopt en wie het bedrag ontvangt na het overlijden van de verzekerde (u bepaalt wie verzekerd is). U betaalt daarvoor maandelijks een premie.

Overlijdensrisicoverzekering vernieuwen
Heeft u al een overlijdensrisicoverzekering? Mensen worden gemiddeld steeds ouder. Daarom is een overlijdensrisicoverzekering nu goedkoper dan toen u deze verzekering afsloot. Als u een nieuwe verzekering aanvraagt, kunt u misschien ook profiteren van een lagere premie. 

Voor wie?

U kunt een overlijdensrisicoverzekering afsluiten als de verzekerde tussen de 17 en 70 jaar is. Wilt u deze verzekering afsluiten? Dan heeft u een ABN AMRO Betaalrekening nodig. 

Het verzekeren van een uitkering na overlijden is interessant als u:

 • huiseigenaar bent of wordt
 • een lening afsluit
 • kostwinner bent en zorgt voor uw gezinsleden
 • al een overlijdensrisicoverzekering heeft, maar tegen een oude (vaak hogere) premie
 • gaat trouwen, samenwonen of kinderen krijgt 

Heeft u al een overlijdensrisicoverzekering? 
De premies voor overlijdensrisicoverzekeringen zijn de laatste jaren sterk gedaald. Het kan zijn dat u voor een nieuwe overlijdensrisicoverzekering minder premie betaalt dan voor uw huidige overlijdensrisicoverzekering. Lees meer.

Als u een nieuwe overlijdensrisicoverzekering aanvraagt, krijgt u te maken met nieuwe voorwaarden en een nieuwe medische acceptatie. Bijvoorbeeld een medische keuring. Dit kan betekenen dat u een hogere premie betaalt (bijvoorbeeld omdat uw gezondheid achteruit is gegaan) of dat de verzekeraar de aanvraag afwijst. Zeg daarom uw bestaande verzekering pas op als uw nieuwe aanvraag is geaccepteerd en uw premie inderdaad omlaag gaat.

Let op: voor het afsluiten van een nieuwe overlijdensrisicoverzekering betaalt u eenmalig € 175. Deze afhandelingskosten betaalt u rechtstreeks aan ABN AMRO Bank.

Florius
Heeft u in het verleden een overlijdensrisicoverzekering bij Florius afgesloten? Dan kunt u terecht bij ABN AMRO Verzekeringen. Op www.abnamroverzekeringen.nl/orv vindt u meer informatie over uw verzekering.

Wat is verzekerd?

Een overlijdensrisicoverzekering keert na overlijden van de verzekerde eenmalig een bedrag uit aan de begunstigden die in de polis staan. U kiest zelf het verzekerd bedrag op basis van het doel van de verzekering. En of dit bedrag daalt of gelijk blijft tijdens de looptijd. Wij keren het verzekerd bedrag in één keer uit. Er zijn drie verschillende vormen overlijdensrisicoverzekeringen: 

 • Gelijkblijvend verzekerd bedrag
 • Lineair dalend verzekerd bedrag
 • Annuïtair dalend verzekerd bedrag

Lees meer over de verschillende vormen

Het maximale bedrag dat u kunt verzekeren is € 5.000.000.

Wat is niet verzekerd?

In een aantal gevallen krijgen de begunstigden geen geld. Bijvoorbeeld als de verzekerde overlijdt door:

 • zelfdoding of een poging daartoe binnen 2 jaar na het begin van de verzekering
 • schuld of hulp van een nabestaande die ook geld van de verzekering zou ontvangen
 • oorlog 

Als de verzekerde overlijdt binnen 10 jaar na het afsluiten van de verzekering dan controleert de verzekeraar alle informatie die u in uw aanvraag heeft opgegeven. Klopt deze informatie niet? Bijvoorbeeld omdat de verzekerde bepaalde gezondheidsklachten niet juist heeft gemeld? Dan kan de verzekeraar besluiten het verzekerde bedrag niet uit te keren. 

Zie voor een volledig overzicht over het uitkeren van de verzekering bladzijde 2 en 3 van de Voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering .

Kosten

Premie
De premie is onder andere afhankelijk van:

 • het bedrag dat u verzekert
 • de verzekeringsvorm
 • de duur van de verzekering
 • de leeftijd van de verzekerde(n)
 • het rookgedrag van de verzekerde(n)

Kortingen 
Als de verzekerde de afgelopen 24 maanden niet gerookt heeft, betaalt u het lagere niet-rokerstarief. 

Belasting
Om te voorkomen dat u bij uitkering van de overlijdensrisicoverzekering erfbelasting moet betalen, kunt u de premie splitsen. Dit wordt premiesplitsing of kruislingse premiebetaling genoemd. Bekijk alle informatie over de  Overlijdensrisicoverzekering en belasting .

Afhandelingskosten
Voor het afsluiten betaalt u eenmalig € 175. Deze afhandelingskosten betaalt u rechtstreeks aan ABN AMRO Bank.

Verzekerd bedrag verhogen

U mag het verzekerde bedrag elk jaar verhogen (tot een maximum van € 5.000.000). De verzekeraar mag de verzekerde dan wel vragen om een nieuwe gezondheidsverklaring. Alleen bij een verzekering met een gelijkblijvend verzekerd bedrag heeft u het zogenaamde optierecht. Dit betekent dat u het verzekerde bedrag mag verhogen zonder verdere vragen van de verzekeraar over de gezondheid van de verzekerden. U kunt gebruikmaken van het optierecht als de verzekering door de verzekeraar is geaccepteerd op basis van het standaard overlijdensrisico. Deze verhoging mag maximaal 15% per keer zijn van het verzekerde bedrag. Het optierecht vervalt als u dit 5 opeenvolgende jaren niet heeft gebruikt of als een verzekerde ouder is dan 59 jaar.

Wanneer betaalt de verzekeraar uit?

De verzekeraar betaalt de begunstigden die in de polis staan alleen als de verzekerde overlijdt voor de einddatum van de verzekering. Bij twee verzekerden op de polis wordt het verzekerde bedrag maar één keer uitgekeerd. De verzekering stopt na het overlijden van een verzekerde.

Bij overlijden van de verzekeringnemer kunnen de verzekeringen op naam van de overleden verzekeringsnemer worden voortgezet. Na de verdeling van de erfenis moeten de verzekeringen worden beëindigd en dan eventueel opnieuw aangevraagd. Leidt dit tot verschillen in dekking en premie in uw nadeel? Neem dan contact met ons op. Dan zoeken we samen naar een passende oplossing.

Medische acceptatie

Gezondheidsverklaring
Als u een overlijdensrisicoverzekering afsluit, wil de verzekeraar graag de gezondheidssituatie van de verzekerde beoordelen. Dit kunt u zelf zijn, maar ook iemand anders. De verzekerde moet daarom een gezondheidsverklaring invullen. Direct na het aanvragen van een overlijdensrisicoverzekering wordt u gevraagd om de gezondheidsverklaring in te vullen. Pas na het digitaal verzenden daarvan neemt ABN AMRO Levensverzekering N.V. uw aanvraag in behandeling. Lees meer over de gezondheidsverklaring op  www.verzekeraars.nl/gezondheidsverklaring .

Medisch adviseur
De medisch adviseur van de verzekeraar beoordeelt met de gezondheidsverklaring het risico dat de verzekerde tijdens de looptijd van de verzekering overlijdt. Soms is er extra informatie nodig van de verzekerde via een aanvullende vragenlijst. Als het nodig is, vraagt de medisch adviseur om extra informatie bij een specialist of huisarts. Dit kan alleen met toestemming van de verzekerde. 

In het Stappenschema medisch advies  wordt het medisch acceptatietraject nader toegelicht.

Het medisch acceptatietraject kan een paar dagen tot een paar weken duren. Dit hangt af van de soort informatie die de verzekeraar van de verzekerde nodig heeft. Is er bijvoorbeeld een medische keuring nodig of aanvullende informatie van een arts of specialist, dan kan het langer duren. 

Medische keuring
In twee gevallen kan de verzekeraar vragen om een medische keuring. Dat is als:

 • de gezondheidsverklaring niet voldoende is om de gezondheidssituatie van de verzekerde te kunnen beoordelen
 • het verzekerd bedrag hoger is dan € 500.000 

U hoeft niets voor de medische keuring te betalen. De kosten zijn voor de verzekeraar. 

Voor het bepalen van de keuringsgrens houdt de verzekeraar rekening met het totale verzekerd bedrag dat door haar verzekerd wordt.

De gezondheidsverklaring en/of medische keuring en uw premie 
Als u een overlijdensrisicoverzekering aanvraagt, maakt u bepaalde keuzes. Op basis van die keuzes bepaalt de verzekeraar uw voorlopige premie. Bij deze premie is nog geen rekening gehouden met de gezondheid van de verzekerde(n).

Na de beoordeling van de gezondheidsverklaring en/of medische keuring zijn er 3 mogelijke uitkomsten op basis van het medisch advies:

 1. De verzekeraar accepteert uw aanvraag direct. De premie is gelijk aan de voorlopige premie
 2. De verzekeraar accepteert uw aanvraag tegen een hogere premie. U ontvangt hierover zo snel mogelijk bericht. U kunt dan beslissen of u de verzekering wilt afsluiten tegen deze hogere premie. De verzekerde ontvangt dan een brief met de reden van de premieverhoging
 3. De verzekeraar accepteert uw aanvraag niet. U ontvangt hierover zo snel mogelijk bericht. De verzekerde ontvangt dan een brief met de reden van de afwijzing 

Meer informatie over het medische acceptatieproces vindt u op www.verzekeraars.nl/gezondheidsverklaring en in de onderstaande brochures. De verzekeraar volgt de regels die in deze brochures staan. 

Als u een medische keuring moet ondergaan naar aanleiding van uw gezondheidsverklaring 

Als u een medische keuring moet ondergaan door de hoogte van het bedrag dat u wilt verzekeren

Folder verzekeren en erfelijkheid

Voorbeeld van een gezondheidsverklaring

Toelichting op de gezondheidsverklaring

In sommige situaties vraagt de verzekeraar naast de gezondheidsverklaring ook gegevens over uw financiële situatie. De verzekeraar bepaalt of dit nodig is nadat zij uw aanvraag heeft ontvangen. 

Klachten 
Bent u ontevreden over het acceptatietraject? Dan kunt u een klacht indienen. Bent u niet tevreden met de behandeling van uw klacht? Dan kunt u dit voorleggen aan het onafhankelijke Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid), Postbus 93257,2509 AG Den Haag. U kunt de klacht ook voorleggen aan de rechter.

Wanneer gaat de verzekering in?

Nadat de verzekeraar uw aanvraag voor de overlijdensrisicoverzekering heeft ontvangen, beoordeelt ze of ze  de verzekering kunnen accepteren. Tussen het moment van uw aanvraag en het moment waarop deze door de verzekeraar geaccepteerd is, kan een periode van een paar dagen tot een paar weken zitten. Dit is afhankelijk van de soort informatie die de verzekeraar in iedere individuele situatie beoordeelt. Als er bijvoorbeeld een medische keuring nodig is of als de verzekeraar aanvullende informatie nodig heeft van een arts of medisch specialist dan kan dit wat langer duren.  

Met de voorlopige dekking van het overlijdensrisico bent u wel verzekerd. De voorlopige dekking bestaat uit twee onderdelen:

 1. een beperkte voorlopige dekking: alleen het overlijden als gevolg van een ongeval van een verzekerde is verzekerd. De beperkte voorlopige dekking begint direct nadat de verzekeraar uw aanvraag heeft ontvangen.
 2. een volledige voorlopige dekking voor het risico op overlijden van een verzekerde: het overlijden van een verzekerde is verzekerd, ook als er geen sprake is van een ongeval. De volledige voorlopige dekking begint als de verzekeraar uw aanvraag voor de verzekering heeft geaccepteerd en de verzekering nog niet direct ingaat.

De voorlopige dekking duurt maximaal 3 maanden, ook als de verzekering dan nog niet is ingegaan. Overlijdt een verzekerde tijdens de aanvraagperiode? Dan ontvangen de begunstigden die in de polis staan het verzekerd bedrag dat u heeft aangevraagd, met een maximum van € 500.000.

Als er meerdere verzekeringen worden aangevraagd bedraagt het maximum van € 500.000 voorlopige dekking per verzekerde en niet per polis.

Opzeggen

Opzeggen doet u heel eenvoudig online.

Is de verzekering verpand? U heeft de verzekering dan aan een ander (pandhouder) gegeven als zekerheid (meestal een financiële instelling). Opzegging van de verzekering  is alleen mogelijk met nadrukkelijke toestemming van de pandhouder.

Let op: bij tussentijds opzeggen krijgt de begunstigde niets uitgekeerd. Deze verzekering heeft namelijk geen afkoopwaarde.

Wat doet de verzekeraar met uw gegevens?

Bekijk de privacyverklaring van ABN AMRO Verzekeringen . Hierin leest u wat zij doet met uw gegevens.

Voorwaarden

Voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering

Bekijk de oude versies van de voorwaarden

Meer informatie over onze dienstverlening vindt u in ons  Dienstverleningsdocument Risico's afdekken .

ABN AMRO Bank verkoopt de Overlijdensrisicoverzekering voor ABN AMRO Levensverzekering. ABN AMRO Levensverzekering is onderdeel van NN Group N.V.

Verzekeringskaart

Wilt u de meest relevante dekkingsinformatie zien? Bekijk dan de verzekeringskaart. Deze is opgesteld volgens de Europese richtlijnen. Zo heeft u een handig overzicht dat u helpt om verzekeringen te vergelijken. 

Verzekeringskaart van de ABN AMRO Overlijdensrisicoverzekering

Meer informatie en voorwaarden

Wat is de ABN AMRO Overlijdensrisicoverzekering?

Met de ABN AMRO Overlijdensrisicoverzekering krijgen de begunstigden die u voor deze verzekering heeft aangewezen na uw overlijden een eenmalig bedrag uitbetaald. U bepaalt de hoogte van het bedrag, hoe lang de verzekering loopt en wie het bedrag ontvangt na het overlijden van de verzekerde (u bepaalt wie verzekerd is). U betaalt daarvoor maandelijks een premie.

Overlijdensrisicoverzekering vernieuwen
Heeft u al een overlijdensrisicoverzekering? Mensen worden gemiddeld steeds ouder. Daarom is een overlijdensrisicoverzekering nu goedkoper dan toen u deze verzekering afsloot. Als u een nieuwe verzekering aanvraagt, kunt u misschien ook profiteren van een lagere premie. 

Voor wie?

U kunt een overlijdensrisicoverzekering afsluiten als de verzekerde tussen de 17 en 70 jaar is. Wilt u deze verzekering afsluiten? Dan heeft u een ABN AMRO Betaalrekening nodig. 

Het verzekeren van een uitkering na overlijden is interessant als u:

 • huiseigenaar bent of wordt
 • een lening afsluit
 • kostwinner bent en zorgt voor uw gezinsleden
 • al een overlijdensrisicoverzekering heeft, maar tegen een oude (vaak hogere) premie
 • gaat trouwen, samenwonen of kinderen krijgt 

Heeft u al een overlijdensrisicoverzekering? 
De premies voor overlijdensrisicoverzekeringen zijn de laatste jaren sterk gedaald. Het kan zijn dat u voor een nieuwe overlijdensrisicoverzekering minder premie betaalt dan voor uw huidige overlijdensrisicoverzekering. Lees meer.

Als u een nieuwe overlijdensrisicoverzekering aanvraagt, krijgt u te maken met nieuwe voorwaarden en een nieuwe medische acceptatie. Bijvoorbeeld een medische keuring. Dit kan betekenen dat u een hogere premie betaalt (bijvoorbeeld omdat uw gezondheid achteruit is gegaan) of dat de verzekeraar de aanvraag afwijst. Zeg daarom uw bestaande verzekering pas op als uw nieuwe aanvraag is geaccepteerd en uw premie inderdaad omlaag gaat.

Let op: voor het afsluiten van een nieuwe overlijdensrisicoverzekering betaalt u eenmalig € 175. Deze afhandelingskosten betaalt u rechtstreeks aan ABN AMRO Bank.

Florius
Heeft u in het verleden een overlijdensrisicoverzekering bij Florius afgesloten? Dan kunt u terecht bij ABN AMRO Verzekeringen. Op www.abnamroverzekeringen.nl/orv vindt u meer informatie over uw verzekering.

Wat is verzekerd?

Een overlijdensrisicoverzekering keert na overlijden van de verzekerde eenmalig een bedrag uit aan de begunstigden die in de polis staan. U kiest zelf het verzekerd bedrag op basis van het doel van de verzekering. En of dit bedrag daalt of gelijk blijft tijdens de looptijd. Wij keren het verzekerd bedrag in één keer uit. Er zijn drie verschillende vormen overlijdensrisicoverzekeringen: 

 • Gelijkblijvend verzekerd bedrag
 • Lineair dalend verzekerd bedrag
 • Annuïtair dalend verzekerd bedrag

Lees meer over de verschillende vormen

Het maximale bedrag dat u kunt verzekeren is € 5.000.000.

Wat is niet verzekerd?

In een aantal gevallen krijgen de begunstigden geen geld. Bijvoorbeeld als de verzekerde overlijdt door:

 • zelfdoding of een poging daartoe binnen 2 jaar na het begin van de verzekering
 • schuld of hulp van een nabestaande die ook geld van de verzekering zou ontvangen
 • oorlog 

Als de verzekerde overlijdt binnen 10 jaar na het afsluiten van de verzekering dan controleert de verzekeraar alle informatie die u in uw aanvraag heeft opgegeven. Klopt deze informatie niet? Bijvoorbeeld omdat de verzekerde bepaalde gezondheidsklachten niet juist heeft gemeld? Dan kan de verzekeraar besluiten het verzekerde bedrag niet uit te keren. 

Zie voor een volledig overzicht over het uitkeren van de verzekering bladzijde 2 en 3 van de Voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering .

Kosten

Premie
De premie is onder andere afhankelijk van:

 • het bedrag dat u verzekert
 • de verzekeringsvorm
 • de duur van de verzekering
 • de leeftijd van de verzekerde(n)
 • het rookgedrag van de verzekerde(n)

Kortingen 
Als de verzekerde de afgelopen 24 maanden niet gerookt heeft, betaalt u het lagere niet-rokerstarief. 

Belasting
Om te voorkomen dat u bij uitkering van de overlijdensrisicoverzekering erfbelasting moet betalen, kunt u de premie splitsen. Dit wordt premiesplitsing of kruislingse premiebetaling genoemd. Bekijk alle informatie over de  Overlijdensrisicoverzekering en belasting .

Afhandelingskosten
Voor het afsluiten betaalt u eenmalig € 175. Deze afhandelingskosten betaalt u rechtstreeks aan ABN AMRO Bank.

Verzekerd bedrag verhogen

U mag het verzekerde bedrag elk jaar verhogen (tot een maximum van € 5.000.000). De verzekeraar mag de verzekerde dan wel vragen om een nieuwe gezondheidsverklaring. Alleen bij een verzekering met een gelijkblijvend verzekerd bedrag heeft u het zogenaamde optierecht. Dit betekent dat u het verzekerde bedrag mag verhogen zonder verdere vragen van de verzekeraar over de gezondheid van de verzekerden. U kunt gebruikmaken van het optierecht als de verzekering door de verzekeraar is geaccepteerd op basis van het standaard overlijdensrisico. Deze verhoging mag maximaal 15% per keer zijn van het verzekerde bedrag. Het optierecht vervalt als u dit 5 opeenvolgende jaren niet heeft gebruikt of als een verzekerde ouder is dan 59 jaar.

Wanneer betaalt de verzekeraar uit?

De verzekeraar betaalt de begunstigden die in de polis staan alleen als de verzekerde overlijdt voor de einddatum van de verzekering. Bij twee verzekerden op de polis wordt het verzekerde bedrag maar één keer uitgekeerd. De verzekering stopt na het overlijden van een verzekerde.

Bij overlijden van de verzekeringnemer kunnen de verzekeringen op naam van de overleden verzekeringsnemer worden voortgezet. Na de verdeling van de erfenis moeten de verzekeringen worden beëindigd en dan eventueel opnieuw aangevraagd. Leidt dit tot verschillen in dekking en premie in uw nadeel? Neem dan contact met ons op. Dan zoeken we samen naar een passende oplossing.

Medische acceptatie

Gezondheidsverklaring
Als u een overlijdensrisicoverzekering afsluit, wil de verzekeraar graag de gezondheidssituatie van de verzekerde beoordelen. Dit kunt u zelf zijn, maar ook iemand anders. De verzekerde moet daarom een gezondheidsverklaring invullen. Direct na het aanvragen van een overlijdensrisicoverzekering wordt u gevraagd om de gezondheidsverklaring in te vullen. Pas na het digitaal verzenden daarvan neemt ABN AMRO Levensverzekering N.V. uw aanvraag in behandeling. Lees meer over de gezondheidsverklaring op  www.verzekeraars.nl/gezondheidsverklaring .

Medisch adviseur
De medisch adviseur van de verzekeraar beoordeelt met de gezondheidsverklaring het risico dat de verzekerde tijdens de looptijd van de verzekering overlijdt. Soms is er extra informatie nodig van de verzekerde via een aanvullende vragenlijst. Als het nodig is, vraagt de medisch adviseur om extra informatie bij een specialist of huisarts. Dit kan alleen met toestemming van de verzekerde. 

In het Stappenschema medisch advies  wordt het medisch acceptatietraject nader toegelicht.

Het medisch acceptatietraject kan een paar dagen tot een paar weken duren. Dit hangt af van de soort informatie die de verzekeraar van de verzekerde nodig heeft. Is er bijvoorbeeld een medische keuring nodig of aanvullende informatie van een arts of specialist, dan kan het langer duren. 

Medische keuring
In twee gevallen kan de verzekeraar vragen om een medische keuring. Dat is als:

 • de gezondheidsverklaring niet voldoende is om de gezondheidssituatie van de verzekerde te kunnen beoordelen
 • het verzekerd bedrag hoger is dan € 500.000 

U hoeft niets voor de medische keuring te betalen. De kosten zijn voor de verzekeraar. 

Voor het bepalen van de keuringsgrens houdt de verzekeraar rekening met het totale verzekerd bedrag dat door haar verzekerd wordt.

De gezondheidsverklaring en/of medische keuring en uw premie 
Als u een overlijdensrisicoverzekering aanvraagt, maakt u bepaalde keuzes. Op basis van die keuzes bepaalt de verzekeraar uw voorlopige premie. Bij deze premie is nog geen rekening gehouden met de gezondheid van de verzekerde(n).

Na de beoordeling van de gezondheidsverklaring en/of medische keuring zijn er 3 mogelijke uitkomsten op basis van het medisch advies:

 1. De verzekeraar accepteert uw aanvraag direct. De premie is gelijk aan de voorlopige premie
 2. De verzekeraar accepteert uw aanvraag tegen een hogere premie. U ontvangt hierover zo snel mogelijk bericht. U kunt dan beslissen of u de verzekering wilt afsluiten tegen deze hogere premie. De verzekerde ontvangt dan een brief met de reden van de premieverhoging
 3. De verzekeraar accepteert uw aanvraag niet. U ontvangt hierover zo snel mogelijk bericht. De verzekerde ontvangt dan een brief met de reden van de afwijzing 

Meer informatie over het medische acceptatieproces vindt u op www.verzekeraars.nl/gezondheidsverklaring en in de onderstaande brochures. De verzekeraar volgt de regels die in deze brochures staan. 

Als u een medische keuring moet ondergaan naar aanleiding van uw gezondheidsverklaring 

Als u een medische keuring moet ondergaan door de hoogte van het bedrag dat u wilt verzekeren

Folder verzekeren en erfelijkheid

Voorbeeld van een gezondheidsverklaring

Toelichting op de gezondheidsverklaring

In sommige situaties vraagt de verzekeraar naast de gezondheidsverklaring ook gegevens over uw financiële situatie. De verzekeraar bepaalt of dit nodig is nadat zij uw aanvraag heeft ontvangen. 

Klachten 
Bent u ontevreden over het acceptatietraject? Dan kunt u een klacht indienen. Bent u niet tevreden met de behandeling van uw klacht? Dan kunt u dit voorleggen aan het onafhankelijke Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid), Postbus 93257,2509 AG Den Haag. U kunt de klacht ook voorleggen aan de rechter.

Wanneer gaat de verzekering in?

Nadat de verzekeraar uw aanvraag voor de overlijdensrisicoverzekering heeft ontvangen, beoordeelt ze of ze  de verzekering kunnen accepteren. Tussen het moment van uw aanvraag en het moment waarop deze door de verzekeraar geaccepteerd is, kan een periode van een paar dagen tot een paar weken zitten. Dit is afhankelijk van de soort informatie die de verzekeraar in iedere individuele situatie beoordeelt. Als er bijvoorbeeld een medische keuring nodig is of als de verzekeraar aanvullende informatie nodig heeft van een arts of medisch specialist dan kan dit wat langer duren.  

Met de voorlopige dekking van het overlijdensrisico bent u wel verzekerd. De voorlopige dekking bestaat uit twee onderdelen:

 1. een beperkte voorlopige dekking: alleen het overlijden als gevolg van een ongeval van een verzekerde is verzekerd. De beperkte voorlopige dekking begint direct nadat de verzekeraar uw aanvraag heeft ontvangen.
 2. een volledige voorlopige dekking voor het risico op overlijden van een verzekerde: het overlijden van een verzekerde is verzekerd, ook als er geen sprake is van een ongeval. De volledige voorlopige dekking begint als de verzekeraar uw aanvraag voor de verzekering heeft geaccepteerd en de verzekering nog niet direct ingaat.

De voorlopige dekking duurt maximaal 3 maanden, ook als de verzekering dan nog niet is ingegaan. Overlijdt een verzekerde tijdens de aanvraagperiode? Dan ontvangen de begunstigden die in de polis staan het verzekerd bedrag dat u heeft aangevraagd, met een maximum van € 500.000.

Als er meerdere verzekeringen worden aangevraagd bedraagt het maximum van € 500.000 voorlopige dekking per verzekerde en niet per polis.

Opzeggen

Opzeggen doet u heel eenvoudig online.

Is de verzekering verpand? U heeft de verzekering dan aan een ander (pandhouder) gegeven als zekerheid (meestal een financiële instelling). Opzegging van de verzekering  is alleen mogelijk met nadrukkelijke toestemming van de pandhouder.

Let op: bij tussentijds opzeggen krijgt de begunstigde niets uitgekeerd. Deze verzekering heeft namelijk geen afkoopwaarde.

Wat doet de verzekeraar met uw gegevens?

Bekijk de privacyverklaring van ABN AMRO Verzekeringen . Hierin leest u wat zij doet met uw gegevens.

Voorwaarden

Voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering

Bekijk de oude versies van de voorwaarden

Meer informatie over onze dienstverlening vindt u in ons  Dienstverleningsdocument Risico's afdekken .

ABN AMRO Bank verkoopt de Overlijdensrisicoverzekering voor ABN AMRO Levensverzekering. ABN AMRO Levensverzekering is onderdeel van NN Group N.V.

Verzekeringskaart

Wilt u de meest relevante dekkingsinformatie zien? Bekijk dan de verzekeringskaart. Deze is opgesteld volgens de Europese richtlijnen. Zo heeft u een handig overzicht dat u helpt om verzekeringen te vergelijken. 

Verzekeringskaart van de ABN AMRO Overlijdensrisicoverzekering

Daarom een Overlijdensrisicoverzekering bij ABN AMRO

Verzekerd bedrag verhogen

Bij een gelijkblijvend verzekerd bedrag kunt u onder voorwaarden het verzekerde bedrag elk jaar verhogen zonder nieuwe gezondheidsverklaring.

Tijdelijke ongevallendekking

Overlijdt de verzekerde voor de aanvraag is geaccepteerd door de verzekeraar? Dan krijgen de nabestaanden toch een bedrag uitgekeerd.

Voordelig niet-rokerstarief

U betaalt een lagere premie als de verzekerde de afgelopen 24 maanden niet heeft gerookt.

Heeft u ook aan deze verzekeringen gedacht?

Opstalverzekering

 • Onmisbaar bij uw koopwoning
 • Zonnepanelen gewoon meeverzekerd
 • Ook uw glas verzekerd

Rechtsbijstandverzekering

 • Kies zelf uw dekkingen
 • Lage kosten, geen eigen risico
 • 24/7 advies van ARAG juristen

Aansprakelijkheidsverzekering

 • Voor het hele gezin
 • Geen eigen risico
 • Wereldwijd verzekerd